Campingpas

Husk at man på alle Danmarks godkendte campingpladser skal medbringe et gyldigt campingpas.
Det fælleseuropæiske campingkort , Camping Key Europe, er indført og man kan på campingpladsen købe nyt årsmærke til sit campingpas.
Har du ikke et campingpas, kan du bestille via linket i bunden af teksten.

Ved ankomsten til campingpladsen skal du udfylde en bestillingsformular, der danner grundlag for produktionen af et campingpas. Det er vigtigt, at formularen bliver udfyldt korrekt, og at den er let at læse.
Du betaler kr.69,- for et nyt campingpas, der gælder for indeværende kalenderår. En udfyldt og betalt bestillingsformular er et fuldgyldigt midlertidigt campingpas, indtil du modtager det egentlige campingpas.

Husk at medtage det midlertidige campingpas, når du rejser videre.

Passet gælder for enkeltpersoner, ægtefæller, samboende par og enlige
forældre med hjemmeboende børn under 18 år i samme hustand, og
for grupper (skoler, børnehaver, efterskoler, idrætsforeninger m.fl.) med
mindst 5 deltagere og højst 11 deltagere, der rejser sammen. Gruppens leder skal være fyldt 18 år, og passet skal være ledsaget af en navneliste.

Børn som rejser alene kan ikke benytte forældrenes campingpas, men skal have selvstændige campingpas.
campingpas 0112